Gazdasági informatika

  • 2 óra előadás (kollokvium), 1 óra laboratóriumi gyakorlat (Gyakorlati jegy)
  • 3+1 kredit, őszi félév

Tematika

    A vállalati információs rendszerek, mint gazdasági problémamegoldó eszközök jellemzői. Integrált információs rendszerek.Adatelemzési eljárások és vizualizációs technikák, valamint ezek alkalmazása információs rendszerekben. Tőzsdék, kereskedés tárgyai és fajtái. Elektronikus/automatikus kereskedés. Példák egyszerű mutatókon alapuló kereskedő robotokra. A termelési modellek alapfogalmai, típusai. Hatékonyság, optimum és gazdaságosság. Az input-output modellek, klasszikus tevékenységi modellek és termelési függvények. A lineáris modellek általános tulajdonságai. LP mint matematikai modellezési eszköz. Gráfok és hálózatok, mint matematikai modellezési eszközök. Konkrét gazdasági feladatok modelljei: szállítási feladat, járatszerkesztési feladat, folyamatos és diszkrét gyártó rendszerek, ütemezési problémák, készletezési problémák, termékstruktúra optimalizálása, költségelemzések.

Tantárgy oktatója

Dr. Bánhelyi Balázs